Svenska Diskbolaget AB

Din diskmedelspartner när det verkligen gäller!

Ni som får elektronisk (pdf) faktura eller följesedel via mail kan klicka på direktlänk längst ned på sidan för att erhålla aktuella säkerhetsdatablad.  Det går även bra att skicka förfrågan till: sdb@diskbolaget.se  eller ringa  040-405980. 

Nya versioner kommer löpande. Vi uppdaterar och granskar bladen vart tredje år om ingen annan väsentlig regeländring föreskriver något annat.

Våra produkter är anmälda till Giftinformationscentralen.

Vid akut förgiftning

Ring 112 och begär giftinformation – dygnet runt
I mindre brådskande fall: 010-456 6700  – dygnet runt
Från utlandet: +46 10 456 6700

Acute poisoning
Call 112 and request poison information – 24 hours a day
In less urgent cases: 010-456 6700 – around the clock
From abroad: +46 10 456 6700

 

Rational

Nilfisk

Gojo

Diskbolaget

Procter & Gamble (P&G) ex Yes handdisk

Kiilto

Ecoonline (Övrigt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🙂