Svenska Diskbolaget AB

Din diskmedelspartner när det verkligen gäller!

2016-07-06 Tryckplattor för mätning av förekomsten av bakterier, jäst och mögel

Hygicilt TPC                   Räkna baciller

Hygicult TPC 10st testplattor.

Kontroll av diskgods, arbetsytor och köksredskap. Men även direkta livsmedel så som t.ex kryddor och olika vätskor.

Snabbtest av mikrobiologisk hygien för olika typer av material, såväl fasta som flytande.

Gränsvärden för dricksvatten bör inte kontrolleras med denna metod då gränsvärdena är betydligt lägre.

 

Testet kan utföras på plats.

Testet ger en indikation förhöjda totala mängden mikroorganismer. Vilket också ger en indikation om hygienen och om rengöringen har varit tillräcklig.

Resultat inom ett till två dygn… beroende på omgivningstemperatur.

Önskas en mer specificerad kontroll av vilka mikroorganismer det gäller så finns det flertalet tester att beställa.

Testet mäter förekomsten av bakterier, jäst och mögel.

Bruksanvisning: Hygicult TPC

Gå tillbaka