Svenska Diskbolaget AB

Din diskmedelspartner när det verkligen gäller!

Ni som får elektronisk (pdf) faktura eller följesedel kan klicka på direktlänk längst ned på sidan för att erhålla aktuella säkerhetsdatablad.  Det går även bra att skicka förfrågan till: sdb@diskbolaget.se eller ringa 040-405980 om ni har några frågor, funderingar eller om ni önska andra dokument så som utökade SDB´s på ingående komponenter,  produktblad, skyddsblad, eller arbetsinstruktioner eller annan information för er riskbedömning. Vi uppdaterar och granskar SDB´s vart tredje år om ingen annan väsentlig regeländring föreskriver något annat. 

Samtliga produkter som saluförs av Diskbolaget och som pressenteras på vår hemsida är endast avssedda för yrkesmässigt bruk.

Våra produkter är anmälda till Giftinformationscentralen.

Vid akut förgiftning

Ring 112 och begär giftinformation – dygnet runt
I mindre brådskande fall: 010-456 6700  – dygnet runt
Från utlandet: +46 10 456 6700

Acute poisoning
Call 112 and request poison information – 24 hours a day
In less urgent cases: 010-456 6700 – around the clock
From abroad: +46 10 456 6700

SÄKERHETSDATABLAD 

Rational

Nilfisk

Gojo

Diskbolaget

Procter & Gamble (P&G) ex Yes handdisk

Kiilto

Ecoonline (Övrigt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🙂